Ari Perez MicroMAG – Lizzeth Acosta

Ari Perez MicroMAG – Lizzeth Acosta

Magazine Preview Pages

Description

Gorgeous Lizzeth Acosta
An Exclusive MicroMAG of this shoot
Photography by Ari Perez