Greg Christensen MicroMAG – Tashia

Greg Christensen MicroMAG – Tashia

Magazine Preview Pages

Description

Gorgeous Tashia
An Exclusive MicroMAG of this shoot
Photography by Greg Christensen